Do grona członków Rady Nadzorczej KH Podhale Nowy Targ SA dołączył przedstawiciel Urzędu Miasta Nowy Targ Pan Arkadiusz Szymczyk.

Arkadiusz Szymczyk w Urzędzie Miasta Nowy Targ pełni rolę kierownika Referatu ds. Sportu i Turystyki. Ponadto specjalizuję się w tematyce Funduszy Europejskich, a także realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych. Przez 6 lat był inspektorem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – specjalistą ds. Funduszy Europejskich, a w latach 2015-2019 pracował jako Główny Specjalista w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Zakopane, gdzie zajmował się pozyskiwaniem, rozliczaniem i realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych